سال ۲۰۲۵ است و جنگ سردی بین دو ابر قدرت چین و آمریکا اتفاق افتاده است.شخصی به دلیل کینه های شخصی آتش این جنگ را میخواهد که شعله ور سازد.نام او رائول منندز است.همزمان فلش بک هایی را در مابین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ شاهد خواهیم بود که فرانک وودز دوست و همکار الکس میسون روایتگر آنها خواهد بود.در آن سالها جنگ سردی بین آمریکا و روسیه درگرفته بوده است که ما شاهد عملیاتهای مختلف آن در شهرهای متفاوتی خواهیم بود.

 

CoD Black Ops Wallpaper by jaz350z سفر به متن تصویر/عملیات سیاه قسمت دوم

 

سلام دوست قدیمی

دیوید(پسر الکس میسون) و همکارش هارپر به محل حفاظت شده ای میرسند که وودز در آنجا قرار دارد.آنها میخواهند محل دقیق رائول را از طریق فرانک بیابند.فرانک شروع به تعریف کردن عملیاتهای گذشته اش میکند.سال ۱۹۸۶ بود که عملیاتی در آنگولا اتفاق می افتد که وودز و یارانش ناپدید میشوند,هادسن با اصرار بسیار زیاد الکس را متقاعد میکند تا برای عملیات شناسایی و اکتشاف افراد با آنها همراه شود که الکس نیز میپذیرد.طی عملیاتی هادسن و الکس فرانک را می یابند و او را نجات میدهند و متوجه حضور منددز میشوند که کاشف به عمل میاید که رائول مسئول نگه داشتن فرانک و کشتن تیمش بوده است و بعد طی اتفاقاتی رائول موفق به فرار میگردد که البته چشمی از دو چشمش نیز با درگیری بین وی و الکس زخمی میگردد.جنگ به افغانستان کشیده میشود و تیم الکس و هادسن و فرانک به مجاهدین و تیان به مقابله علیه روسها کمک میکنند.فرانک و الکس در همانجا متوجه حضور کراوچنکو میشوند که در ارتباط با رد و بدل اسلحه با منددز بوده است که طی اتفاقاتی او را از میان میبرند.مجاهدین همه آنها را دور میزنند و در نهایت آنها را کت بسته در وسط بیابان رها میکنند که افرادی غیر نظامی آنها را نجات میدهند.جنگ در افغانستان برای این تیم تمام میشود و آنها در سال ۱۹۸۹ به مقر رائول در پاناما حجوم میبرند و طی عملیاتی توسط فرانک خواهر یکی یک دانه رائول کشته میشود و آتش خشم وی بسیار فروزان میگردد.(برگردید به بیوگرافی رائول منددز در همین سایت)رائول دارای برداشتهای منفی از سوی سیاستهای آمریکا و مردان سیاسی این کشور است.او این اتفاق را به این مسائل اضافه میکند و آنها را شخصی میکند.دیکتاتور پاناما به وی کمک میکند و او از این مهلکه میگریزد.در همان درگیریها رائول هادسن و پسر الکس را گروگان میگیرد و نقشه ای ترتیب میدهد.او هادسن را مجبور به برقراری تماس با فرانک میکند.کیسه ای را بر سر شخصی میکند و در تیر رس فرانک قرار میدهد.دستور شلیک به فرانک از سوی هادسن صادر میشود.شلیک انجام میشود و بسته به انتخاب شما الکس که سرش در کیسه بوده است!کشته و یا زخمی میشود.رائول فرانک و هادسن را میگیرد.هادسن را میکشد و فرانک را فلج میکند.او دیوید و فرانک را به حال خویش رها میسازد.

RAUL 02 سفر به متن تصویر/عملیات سیاه قسمت دوم

آینده همین نزدیکی هاست

سی سال بعد حمله به پاناما رائول مجددا از به کار انداختن چرخه بورس سهام کشور چین در بازارسر باز میزند وباعث  فلج شدن این کشورمیشود و نیز چین  با تحریم صادرات کالاهای کمیاب باعث جنگ سرد بین آمریکا و چین میگردند.رائول به تیان کمک میکند تا بر علیه نیروهای آمریکایی بشورد.رائول رهبر کوردیس دای یعنی جنبش یک میلیاردی مردمی نیز بوده است.آمریکا نیروهایی را متشکل از دیوید و هارپر برای دستگیری و ترور رائول بسیج میکند.هشداری از سوی فردی به نیروهای jsoc آمریکا مبنی بر چیزی با نام سلریوم میشود که هکر کامپیوترهای ابر فناوری است و رائول به وسیله شخصی مونث با نام لینچ قصد این کار را دارد.آمریکا شخصی از درون نیروهای رائول با نام فرید را اجیر میکند تا راه دستگیری رائول را با خیانت به وی تسهیل کند.انتخاب شما بر سر دوراهی مبنی بر خیانت به رائول و کشتن وی و در نهایت لو رفتن و مرگ و یا کشتن هارپر دوست دیوید و رهایی از مهلکه نیز از نکات داستان است.در نهایت رائول دستگیر میشود و این نیز تله ای از سوی وی بوده است زیرا وی از درون کامپیوترهای آمریکا را هک میکند و به تمام تسلیحات مسلط میگردد.رائول توسط سالازار که از نیروهای خود آمریکاست موفق به فرار میگردد و باز انتخاب شما خواهد بود تا بریگز فرمانده را بکشید یا زخمی کنید.در نهایت با انتخابهای شما و به پایان بردن عملیاتهای استرایک فورس ها دو نیروی jsoc و sdc میتوانند متحد شوند و به پل اوباما حمله کنند و منددز را دستگیر و میسون و فرانک به سکشن منتقل میشوند و ….اگر منندز زنده بماند و لینچ و میسون هم زنده باشند آن وقت عملیاتهای استرایک فورس ها هم کامل شده باشد آمریکا و چین متحد میشوند و جنگ سرد دوم هم تمام میشود و… حالات دیگر مثلا رائول و لینچ زنده باشند و میسون بمیرد عملیات سایبری متوفق میشود ولی فرانک از نظام کناره گیری میکند.اگر رائول بمیرد کلیپی پخش میشود که مردم غیر نظامی شورش کرده اند.اگر رائول زنده و باقی بمیرند رائول فرانک را میشکد و خود را آتش میزند.

مطالب مرتبط